Hvordan skrive ut flere Word-dokumenter samtidig

Hvis du bruker Microsoft Word mye, trenger du mest sannsynlig å skrive ut dokumenter fra tid til annen. Når du har å gjøre med et enkelt dokument, er det relativt enkelt å navigere til Print-menyen og skrive ut det dokumentet. Men dette kan være kjedelig hvis du har en rekke dokumenter du må skrive ut. Heldigvis er Word integrert i Windows 7 ganske sømløst, og du kan skrive ut flere Word-dokumenter samtidig fra en mappe i Windows 7 ved å følge vår guide nedenfor.

Skrive ut mer enn ett Word-dokument på en gang i Windows 7

Merk at veiledningen nedenfor kommer til å anta at alle Word-dokumentene du vil skrive ut er plassert i samme mappe. Hvis ikke, må du flytte filene du vil skrive ut til samme mappe.

Trinn 1: Åpne mappen som inneholder Word-dokumentene du vil skrive ut.

Trinn 2: Hold nede Ctrl på tastaturet, og klikk deretter på hvert av dokumentene du vil skrive ut. Du kan velge alle dokumentene i en mappe ved å trykke Ctrl + A.

Trinn 3: Klikk på Skrive ut knappen i den blå linjen øverst i vinduet, eller høyreklikk på en av de valgte filene og klikk på Skrive ut alternativ.

Word må åpne hver av filene for å skrive dem ut, men lukkes når hver fil er skrevet ut. Dette skjer automatisk, så du trenger ikke å gjøre noe mens filene dine skrives ut.

Trenger du å skrive ut adresseetiketter? Du kan lære hvordan du skriver ut etiketter i Microsoft Word 2010 ved å lese denne artikkelen.